Blasiuszegen

Uit Parwiki
St. Blasius, hal van de St. Augustinuskerk

Leven

St. Blasius (feest 3 februari) is een bisschop en martelaar uit de 4de eeuw uit Sebaste in Armenië. Terwijl hij in de gevangenis zat in afwachting van zijn terechtstelling redde hij een jongen die een visgraat had ingeslikt van de verstikkingsdood door hem te zegenen. Op een of andere manier heeft men dit in de Middeleeuwen gecombineerd met kaarsen, mogelijk vanwege het gebruik om kaarsen te offeren op dit feest en nog waarschijnlijker door de band met het feest van Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis), dat de dag ervoor gevierd wordt, en waarbij aan het begin van de liturgie kaarsen gezegend en ontstoken worden.

Blasiuszegen

Uit het voorgaande is de zogenaamde Blasiuszegen voortgekomen.
De priester houdt twee kaarsen rond de hals van de ontvanger en bidt:

Op voorspraak van de H. Blasius, bisschop en martelaar, moge God u behoeden voor keelziekten en alle andere kwaad. In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest.

Wanneer Blasiuszegen?

Normaliter wordt de zegen enkel op 3 februari gegeven.
Om meer mensen in de hele parochie de gelegenheid te geven deze zegen te ontvangen wordt hij in onze parochie ook op 2 februari (Maria Lichtmis) gegeven.
Kort: in onze parochie wordt na elke H. Mis op 2 en 3 februari de Blasiuszegen gegeven. Indien 1 februari een zaterdag is en dus de vooravond van Maria Lichtmis dan wordt hij ook gegeven na de avondmis.