HH. Cosmas en Damianus

Uit Parwiki

H. Cosmas Mariakerk
H. Damianus Mariakerk

De heiligen Cosmas en Damianus waren broers die de geneeskunde uitoefenden in Agae in Cilicië.
Zij bekeerden zich tot het Christendom en werden vervolgens in 303, ten tijde van keizer Diocletianus (284-305) gefolterd en onthoofd omwille van hun trouw aan Christus.
Hun verering als martelaren verspreidde zich naar het Westen.
In de zesde eeuw kregen werd een grote basiliek op het forum in Rome aan hen toegewijd.

Zij zijn de patronen van artsen en apothekers.
Hun feest is op 26 september.

Hun beelden staan tegenover elkaar, achteraan in de Mariakerk.