Pastoor Biermans

Uit Parwiki

Ernest Biermans, pastoor 1921-1936

Johannes Hubertus Ernest Biermans werd geboren in te Meerlo op 3 mei 1870.
Priester gewijd op 22 maart 1896 te Roermond.
Hij was kapelaan in Elsloo van oktober 1896 tot 1902. Van 1902 tot 1906 was hij kapelaan in de H. Landricus te Echt en van 1906-1921 kapelaan in de St. Servaas in Maastricht.
Hij was pastoor in Elsloo van 3 februari 1921 tot 1936. Installatie op 3? maart 1921. (De informatie tot hier komt van zijn bidprentje)
Bij zijn emeritaat bouwde hij een woning naast de kerk, (nu Julianastraat 2) waar hij zijn laatste jaren doorbracht. Deze woning werd na zijn dood eigendom van de kerk.
Hij verzocht de bisschop tijdens diens bezoek b.g.v. van H. Vormsel op 27 mei 1936 omwille van zijn gezondheid om ontslag en tevens dat kapelaan Houben hem zou opvolgen.
Hij is gestorven in Elsloo op 2 april 1944 (Lib. 209c).
Zijn graf bevindt zich nog steeds op het oude kerkhof.
In het Liber Memorialis zijn pagina's 171-191 van zijn hand.