H. Agatha

Uit Parwiki
H. Agatha, martelares St. Augustinuskerk

De H. Agatha, maagd en martelares

De H. Agatha genoot grote verering in de oudheid. Wij weten dat zij in Catania (Sicilië) de marteldood stierf, naar alle waarschijnlijkheid in het jaar 251 onder keizer Decius.
De latere levensbeschrijving die men erbij maakte zegt dat men haar wilde uithuwelijken aan een Romeinse prefect Quintinianus, maar dat zij dat weigerde omdat zij haar leven aan God wilde geven. Daarop wer zij in een bordeel geplaatst. Zij hield stand en werd daarop gemarteld, een van de dingen die zij meemaakte was dat men haar borsten afsneed (vandaar dat zij vaak met borsten -zoals hiernaast- wordt afgebeeld). Door een verschijning van St. Petrus zou zij echter gered en geneze zijn. Zij stierf ten gevolge van folteringen in de gevangenis. Latere legendes maken er hele verhalen rond. Zij ligt begraven in de kathedraal Sant’Agata in Catania.
Zij is een van de zeven vrouwen, naast Maria, die met name genoemd worden in het eerste Eucharistische gebed of canon van de H. Mis.

Haar feest is op 5 februari.

Zij is de beschermheilige tegen vuur en alles wat daarmee samenhangt: brand, vulkaanuitbarstingen (Etna) en andere natuurrampen. Zij is tevens de patrones van de klokkengieters.