Pastoor Petrus Willems

Uit Parwiki

Petrus Willems pastoor 1839-1883

Petrus of Pieter Willems werd geboren te Attenhoven bij Landen op 29 juni 1803.
Priester gewijd te Münster "in de Paaschdagen van 1829". We zijn in de nadagen van de Franse tijd. Elsloo valt onder het bisdom Luik.
Kapelaan benoemd te Elsloo in 1829 en pastoor in Ëlsloo op 30 oktober 1839.
Hij was de pastoor toen de oude kerk afbrandde in de nacht van 20 op 21 april 1843 en is de bouwpastoor van de huidige St. Augustinuskerk, gebouwd in 1848-1849.
Met zijn 44 jaar pastoraat (met zijn kapelaanstijd erbij 54 jaar) is hij zeer waarschijnlijk de langstzittende pastoor van Elsloo geweest en zeker de langstdienende priester.
Na een beroerte ging hij met emeritaat in Elsloo op 1 oktober 1883. Hij stierf plotseling in Elsloo op 2 december 1884.
De persoonlijke info komt m.n. van zijn bidprentje.
Zijn graf bevindt zich nog steeds op ons kerkhof en omvat ook deze info.